Ενημέρωση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

Ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι καθαρισμοί των υδατοδεξαμενών, σε πολλές
τοπικές κοινότητες του Δήμου Πύργου, από συνεργεία της ΔΕΥΑ.
Ειδικότερα τούς μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και Νοέμβριο, τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Πύργου, προ-
χώρησαν σε συντήρηση, καθαρισμό, δειγματοληψία για ανάλυση νερού καί χλωρίωση στις περιοχές
Κορακοχώρι, Σκουροχώρι, Αγ. Ηλία, Επιτάλιο, Ώλενα, Αρβανίτη, Σαλμώνη, στις τρείς συνολικά δεξα-
μενές στο Κλινδιά, Φωναϊτικα και Βυτινέϊκα.
Στο πλαίσιο των εργασιών υλοποιήθηκε και ο καθαρισμός των πηγών στην περιοχή τού Γουμέρου.
Οι εργασίες καθαρισμού των υδατοδεξαμενών, αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε όλες
τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Πύργου, απο τα συνεργεία της ΔΕΥΑ προκειμένου όλοι οι συμπολίτες
μας να γνωρίζουν οτι το νερό πού καταναλώνουν είναι υψηλής ποιότητας.
Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Πύργου θα συνεχίσουν τις εργασίες καθαρισμού προς όφελος των συμπολιτών
μας.

Η Πρόεδρος

ΑΛΙΚΑΚΗ-ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 

 

 

 

 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ