Αποστολή Email

Άμεση εξυπηρέτηση:

Γραφεία ΔΕΥΑΠ
Γερμανού 25, Πύργος Ηλείας
26210-33467
26210-33702

ΦΑΞ
26210-35074

Αποθήκη ΔΕΥΑΠ
26210-28878

ΦΑΞ
26210-33700

EMAIL

Γραφεία ΔΕΥΑΠ
deyapyrgou@gmail.com; deyapyr@otenet.gr
Αποθήκη ΔΕΥΑΠ deyapap@gmail.com

ΚΛΕΙΣΙΜΟ