Φωτογραφικό Υλικό 1
Συνάντηση για υπογραφή έργου ΔΕΥΑΠ

 

Φωτογραφικό Υλικό 2
Υπογραφή σύμβασης έργου
Φωτογραφικό Υλικό 3
ΔΣ ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ

 

Φωτογραφικό Υλικό 4
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΠ
Κα ΑΛΙΚΑΚΗ-ΤΖΑΝΕΤΟΥ

 

Φωτογραφικό Υλικό 5
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΠ Κα ΑΛΙΚΑΚΗ-ΤΖΑΝΕΤΟΥ

 

Φωτογραφικό Υλικό 6
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ
Φωτογραφικό Υλικό 7
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ

 

Φωτογραφικό Υλικό 8
ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΔΙΑ

 

Φωτογραφικό Υλικό 9
Νέο ηλεκτρονικό υδρόμετρο υφηλής τεχνολογίας
Φωτογραφικό Υλικό 10
Η Κα.Αλικάκη-Τζανέτου με τον Δ/ντή Τεχν. Υπηρ. ΔΕΥΑΠ Κο.Βασιλόπουλο επιβλέπουν την τοποθέτηση των νέων ηλεκτρονικών υδρομέτρων.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ