ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 321/2019 απόφαση του Δ.Σ. Πύργου)
ΑΔΑ ΨΛ5ΟΩ17-2Α3

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
• ΑΛΙΚΑΚΗ-ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Πρόεδρος Δ.Σ.
(δημοτικός σύμβουλος)

• ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
(δημότης)
Αναπληρωτής ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

• ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(δημοτικός σύμβουλος)
Αναπληρωτής ΑΧΤΥΠΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

• ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(δημοτικός σύμβουλος)
Αναπληρωτής ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(δημοτικός σύμβουλος)
Αναπληρωτής ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
(δημοτικός σύμβουλος)
Αναπληρωτής ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

• ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
(δημότης)
Αναπληρωτής ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(δημοτικός σύμβουλος)
Αναπληρωτής ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

• ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΣΙΜΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
(δημοτικός σύμβουλος)
Αναπληρωτής ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

• ΚΟΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(εκπρόσωπος εργαζομένων)
Αναπληρωτής ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΒΕΝΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου)
Αναπληρωτής ΖΟΥΠΗ ΧΡΥΣΗ

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ