Η ΔΕΥΑΠ… γράφει την ιστορία της.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
Η πόλη, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν δήμαρχος ήταν ο Αναστάσιος Μπελούσης, υδρευόταν από πηγές στο Ζαφειρολάγκαδο Βόλας Λαμπετίου, όπου είχαν κατασκευαστεί υδρομαστεύσεις και μικρές δεξαμενές από πέτρα και πορσελάνη.Αργότερα, η προσθήκη των νερών του Κούβελου αύξησε την ποσότητα παροχής του νερού στην πόλη, ενώ επί δημαρχίας Γεωργίου Ψαρρού είχαμε και νέα αύξηση, με την άντληση νερού στον Άμπουλα Λαμπετίου.

Ο Τάσος Καζάζης, ήταν ο δήμαρχος που διάνοιξε τις τρεις γεωτρήσεις κοντά στον ποταμό Αλφειό και ο Μιχάλης Ξυστρής δημιούργησε εκεί τα αντλιοστάσια στην πρώτη δημαρχιακή του θητεία. Τότε κατασκευάστηκαν ο αγωγός μεταφοράς του νερού από τον Αλφειό στις νέες δεξαμενές Λαμπετίου και ο αγωγός μεταφοράς από τις δεξαμενές Λαμπετίου μέχρι τον Πύργο.
Το νερό αυτό είχε ποιοτικά προβλήματα, τα οποία λύθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’80 με το μεγάλο έργο ύδρευσης από τις πηγές της Αύρας στη Νεράιδα. Το έργο αυτό έγινε με ενέργειες του τότε νομάρχη Ηρακλή Παπαδόπουλου, όταν δήμαρχος Πύργου ήταν ο Λάμπης Κανελλακόπουλος. Παράλληλα, ξεκίνησε η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης καθώς και η κατασκευή του περιφερειακού αγωγού και όλων των πρωτευόντων αγωγών του δικτύου.

Οι δύο μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης νερού στο Λαμπέτι, χωρητικότητας 3000 μ3, από τις οποίες ο Πύργος υδρεύεται μέχρι σήμερα, έγιναν επί δημαρχίας Γεωργίου Δημητρακόπουλου. Την ίδια περίοδο έγιναν σημαντικά έργα θωράκισης του αγωγού της Αύρας, δύο νέες γεωτρήσεις στη Βόλα Λαμπετίου και μία στο χώρο της δεξαμενής, η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από το Λαμπέτι μέχρι τον Πύργο, όπως και η αντικατάσταση σημαντικού τμήματος δευτερεύοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
Μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» και με πρώτο δήμαρχο τον Γαβρίλη Λιατσή, αντικαταστάθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Πύργου (2001-2002). Ταυτόχρονα έγιναν πρόσθετα έργα προστασίας του αγωγού της Αύρας καθώς και πολλά έργα βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης στα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Πύργου που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο «Καποδίστριας».

Κατά την λήξη της δεύτερης θητείας του Γαβρίλη Λιατσή (καλοκαίρι 2006, πρόεδρος ΔΕΥΑΠ Αναστάσιος Μπαχούρος) εντάσσονται στην ύδρευση από το διυλιστήριο του Ερυμάνθου ποταμού ο Πύργος και οι κοινότητες της Παλαιοβαρβάσαινας, της Σαλμώνης, της Βαρβάσαινας, του Κολιρίου, των Λαστεϊκων, του Αγίου Ιωάννη, των Βυτινεϊκων, των Γρανιτσεϊκων, του Σκουροχωρίου, του Κορακοχωρίου, του Λεβεντοχωρίου, της Σκαφιδιάς και του Κατακόλου. Ήταν η πρώτη πράξη για την οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης για την πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα.
Σημειώνεται ότι το έργο του διυλιστήριου στον Ερύμανθο ποταμό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 35 εκατ. Ευρώ που πέραν του διυλιστηρίου περιελάμβανε δίκτυο αγωγών μήκους 107 χιλιομέτρων και δεξαμενές αποθήκευσης. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2004 – αρχική ένταξη στο ταμείο συνοχής το 2003 – επί νομαρχίας Τάκη Δημητρουλόπουλου ενώ το έργο ολοκληρώθηκε τελικά το 2011 (Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας , Περιφερείαρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας). Το διυλιστήριο σήμερα καλύπτει τις ανάγκες περίπου 60.000 κατοίκων των δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.

Επί δημαρχίας Γεράσιμου Παρασκευόπουλου (2007-2014, Πρόεδροι ΔΕΥΑΠ: Λεωνίδας Ζέκιος, Χαρίτος Γεώργιος, Βαρελάς Ιωάννης) επεκτείνεται το έργο υδροδότησης από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού και στα υπολειπόμενα διαμερίσματα του δήμου Πύργου (Αμπελώνας, Ελαιώνας, Άγιος Γεώργιος, Μυρτιά, Άγιος Ηλίας). Ταυτόχρονα με νέο σημαντικό έργο εντάσσονται οι κοινότητες των πρώην δήμου Ιάρδανου και Βώλακος. Περί τους 40.000 κατοίκους του δήμου Πύργου έχουν πια πρόσβαση σε επαρκή, απολύτως καθαρή και υγειονομικά ελεγμένη ποσότητα πόσιμου νερού.

Το 2010 περιήλθε στη δικαιοδοσία της ΔΕΥΑΠ – πέρα από τους πρώην Δήμους Βώλακα και Ιάρδανου – και η ύδρευση των δημοτικών διαμερισμάτων του πρώην δήμου Ωλένης. Οι κάτοικοι του πρώην δήμου Ωλένης υδρεύονται κατά κύριο λόγο από γεωτρήσεις και υδρομαστεύσεις. Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΠ έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια για τον καθαρισμό και την συντήρηση όλου του δικτύου σχεδόν σε όλες τις κοινότητες (πηγές, αγωγοί και δεξαμενές).

Το 2015 και επί της νέας δημαρχίας Γαβρίλη Λιατσή, πρόεδροι της ΔΕΥΑΠ αναλαμβάνουν διαδοχικά ο Φώτης Δημόπουλος και ο Γιώργος Ανδριόλας. Η ΔΕΥΑΠ εισέρχεται σε εποχή εκσυγχρονισμού και εξέλιξης. Άμεσα συντάσσονται οι μελέτες και εγκρίνεται η χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης Πύργου Ηλείας», προϋπολογισμού 1.700.000 € προ ΦΠΑ με ορίζοντα υλοποίησης εντός του α’ τριμήνου του 2018. Πρόκειται για ένα μακρόπνοο έργο με το οποίο επιτυγχάνεται η διαχείριση των πιέσεων, ο εντοπισμός, η μείωση των διαρροών του δικτύου ύδρευσης και η μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού ύδρευσης. Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή σταθμών ελέγχου και διαχείρισης πίεσης, η εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Eλέγχου καθώς και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την εποπτεία και τον τηλεχειρισμό του δικτύου. Ουσιαστικά η ΔΕΥΑΠ ξεκινά για την περιοχή της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδας αυτό που λέγεται «λειτουργίες έξυπνης πόλης».
Εν συνεχεία στό πλαίσιο του εκσυγχρονισμού με τον νέο Δήμαρχο Τάκη Αντωνακόπουλο και προεδρίας
Σπυριδούλας Αλικάκη-Τζανέτου υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2019 η σύμβαση για την εκτέλεση τού
έργου ” Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία ζωνών και τον αυτόματα έλεγχο
του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πύργου Ηλείας” προϋπολογισμού 1.770.000 ευρώ προ ΦΠΑ πού
αφορά την τοποθέτηση δικλείδων διακοπής για την δημιουργία ζωνών ύδρευσης, την τοποθέτηση
5735 ηλεκτρονικών μετρητών, την υπόγεια χαρτογράφηση με γεωραντάρ (scanner) όλου του δικτύου
ύδρευσης της πόλης του Πύργου.
Με το αναφερόμενο παραπάνω έργο ολοκληρώνεται το σύστημα διαχείρισης πίεσης, ο εντοπισμός,
η μείωση των διαρροών του δικτύου ύδρευσης και η μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Επίσης  ο καταναλωτής θα μπορεί πλέον να απολαμβάνει τις έξυπνες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα
προσφέρει μια νέα εφαρμογή πού θα δημιουργήσει η ΔΕΥΑ Πύργου για την ατομική διαχείριση της
κατανάλωσης του νερού και όχι μόνο.
Η εφαρμογή θα εκσυγχρονίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΔΕΥΑ/Δήμων προς τον καταναλωτή,
μέσω της τεχνολογίας και νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών που πλέον αναπτύσσονται.
Η άμεση ενημέρωση από και προς τον πολίτη για βλάβες δικτύου και διακοπές υδροδότησης, η
αύξηση της εισπραξιμότητας μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και η σημαντική εξοικονόμηση
πόρων από την ηλεκτρονική διανομή των λογαριασμών και την αποστολή μετρήσεων των οικιακών
υδρομέτρων απο τον πολίτη, είναι αποτελέσματα που ωφελούν τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τελικά
τον καταναλωτή.
Η νέα εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στην
ανάλυση των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης οποιαδήποτε στιγμή, με δυνατότητα ηλεκτρονικής
πληρωμής.
Επιπροσθέτως ο πολίτης θα διαθέτει πλέον την άνεση της αναφοράς περιστατικού εύκολα και γρήγορα,
όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, όπου κι αν βρίσκεται.
Τέλος, θα ενημερώνεται καθημερινά για προγραμματισμένες ή μη διακοπές υδροδότησης στα δίκτυα της
περιοχής του.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η προστασία του περιβάλλοντος και ο σεβασμός της υγείας των δημοτών αποτελεί πρώτο μέλημα της ΔΕΥΑΠ. Με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 10/01/2002 επί δημαρχίας Γαβρίλη Λιατσή (σύνταξη μελέτης επί δημαρχίας Γεωργίου Δημητρακόπουλου) ο Βιολογικός Καθαρισμός του Πύργου στην περιοχή της Αγγινάρας εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης, του Λαμπετίου και των κοινοτήτων του Αγίου Γεωργίου, του Κολιρίου, της Βαρβάσαινας και της Παλαιοβαρβάσαινας. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι μέχρι 35.000 κάτοικοι ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση μέχρι 50.000 κατοίκων. Οι έλεγχοι τα τελευταία χρόνια, είναι σε μηνιαία βάση και σε αντίθεση με τους κατά καιρούς «παντογνώστες» λειτουργούμε τον καλύτερο βιολογικό του νομού και όχι μόνο. Παρόλη την επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό λόγω παλαιότητας, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Πύργου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και την ΚΥΑ 5673/400/1997 που θεσπίζουν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης (βλ. Εθνική Γραμματεία Υδάτων, κωδ. Εγκατάστασης EL2330010170).
Επίσης στην περιοχή του βουνού του Κατακόλου λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας λυμάτων – μικρής δυναμικότητας – για την εξυπηρέτηση της κοινότητας του Κατακόλου.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ