ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης του Πύργου και των δημοτικών διαμερισμάτων είτε πρόκειται για βλάβες είτε για συντήρηση γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ.Οι βασικές αιτίες των βλαβών του δικτύου είναι οι υψηλές πιέσεις (κυρίως στην πόλη), η παλαιότητα, τα σφάλματα κατασκευής και οι καθιζήσεις, οι αστοχίες υλικών και οι αυθαίρετες παρεμβάσεις τρίτων. Παρόλη την έλλειψη προσωπικού, οι τεχνίτες της ΔΕΥΑΠ προσπαθούν να επιχειρούν άμεσα, είτε πρωί είτε βράδυ είτε και σαββατοκύριακο, ανάλογα πάντα με την σοβαρότητα του συμβάντος.

Συντήρηση Δικτύου 1

Οι βασικές εγκαταστάσεις των συστημάτων υδροδότησης όπως γεωτρήσεις, διυλιστήρια, αντλιοστάσια, δεξαμενές, βαλβίδες ελέγχου πιέσεων, αυτοματισμοί κ.λ.π. υπόκεινται σε τακτικές επιθεωρήσεις και συντηρήσεις, ώστε κατά το ανθρωπίνως δυνατόν να διαπιστώνονται έγκαιρα δυσλειτουργίες και φθορές.

Συντήρηση Δικτύου 2
Κύρια πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη βλαβών είναι οι δημότες, οι οποίοι μπορούν να τις δηλώνουν στο τηλέφωνο 26210 33702 ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Γερμανού 25.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ