ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Οι παρεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης είτε για βλάβες είτε για συντήρηση γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ.
Κύρια πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη βλαβών είναι οι δημότες, οι οποίοι μπορούν να τις δηλώνουν στο τηλέφωνο 26210 33702 ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Γερμανού 25.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ