Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ” θα υπάρξει γενική διακοπή ύδρευσης στην πόλη το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου το
βράδυ από ώρα 21.00 και για 9 ώρες.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ