Η ΔΕΥΑΠ στα πλαίσια της διευκόλυνσης των καταναλωτών προσπάθησε τα τελευταία τρία χρόνια να παρέχει διαφορετικούς τρόπους πληρωμής των λογαριασμών της.

Εκτός από τον κλασσικό τρόπο της πληρωμής των λογαριασμών στο ταμείο της Επιχείρησης που λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή (7.30-13.30) στην οδό Γερμανού αριθ. 25, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής είτε στα ταμεία όλων των εμπορικών τραπεζικών καταστημάτων είτε μέσω παγίας εντολής είτε μέσω λειτουργιών e-banking. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση του 25ψήφιου αναγραφόμενου κωδικού πληρωμής στον λογαριασμό του καταναλωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση του κωδικού πληρωμής θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτός που αναγράφεται στον τελευταίο εκδοθέντα λογαριασμό. Κάθε νέος λογαριασμός που εκδίδεται ακόμα και για τον ίδιο καταναλωτή, έχει διαφορετικό κωδικό πληρωμής για λόγους ασφαλείας.

Για πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2621033467.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ