ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η διαδικασία της πολιτικής ανάπτυξης και προόδου της Επιχείρησης, ούτε θεωρητικά ούτε εμπειρικά, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται.
Είναι λοιπόν λογικό σε μία περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας των δημοτών, η ΔΕΥΑΠ να έχει επηρεαστεί και να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Μοναδική πηγή εσόδων για την επιχείρηση είναι οι εισφορές των καταναλωτών, οι οποίοι με την σειρά τους δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, άλλοτε δικαιολογημένα λόγω πραγματικής αδυναμίας και άλλοτε λόγω αδιαφορίας.

Η ΔΕΥΑΠ έχει την ιδιαιτερότητα της διαχείρισης ενός πολύτιμου αγαθού (πόσιμο νερό), που ο νομοθέτης όμως την υποχρεώνει να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια. Είναι νομικό πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ δικαίου και θα πρέπει να εφαρμόζει όλα τα μέτρα είσπραξης για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Αλίμονο όμως στην δημοτική επιχείρηση που θα είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την τοπική κοινωνία και τις δυσκολίες της κάθε οικογένειας.

Κινούμενοι σε αυτό το πλαίσιο τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΠ προσπαθεί:
– Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ώστε να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους καθώς οι οικογένειες των εργαζομένων και των προμηθευτών-συνεργατών εξαρτώνται απ’ αυτό.
– Να δίνει διαρκώς την δυνατότητα ρύθμισης και τακτοποίησης των οφειλών υπενθυμίζοντας κατά την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές ότι η διακοπή δεν γίνεται λόγω χρέους αλλά μόνο όταν επιδεικνύεται προκλητική αδιαφορία. Οι διακοπές δεν είναι μέσο πίεσης αλλά μέσο προσέγγισης των αμελών καταναλωτών. Υπάρχει πάντα εκ μέρους όλων στην ΔΕΥΑΠ η διάθεση συνεννόησης και κατανόησης.
– Να εισάγει και να χρησιμοποιεί τεχνολογία ικανή να μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας.
– Να αξιοποιεί χρηματοδοτήσεις και να χρησιμοποιεί τους ιδίους πόρους για τις απολύτως αναγκαίες επενδύσεις.
– Να σέβεται τον δημότη αλλά και να υπενθυμίζει ότι υπάρχουν μόλις τρία συνεργεία τεχνιτών ύδρευσης, ένα συνεργείο τεχνιτών αποχέτευσης και 1 συνεργείο αποφράξεων που πρέπει να λειτουργούν καθημερινά σε δύο τουλάχιστον 8ωρες βάρδιες και να εξυπηρετούν τον Πύργο και 47 διαμερίσματα. Όπως γίνεται αντιληπτό ούτε οι βάρδιες δεν μπορούν να καλυφθούν ώστε να επιχειρεί ένα τουλάχιστον συνεργείο. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανταπόκριση των αιτημάτων των δημοτών διότι είμαστε υποχρεωμένοι να μην τηρούμε σειρά προτεραιότητας αλλά να αξιολογούμε την σοβαρότητα του προβλήματος,

Αρρυθμίες σε μία σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να έχουμε με τους δημότες μας, πάντα θα υπάρχουν. Ομοίως εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Να ξέρουν όμως οι δημότες ότι στην ΔΕΥΑΠ υπάρχει πάντα σεβασμός για τον πολίτη και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας κατά το ανθρωπίνως εφικτό. Όπου υπάρχει προσπάθεια βέβαια, λάθη πάντα θα γίνονται.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ