Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι όπως μας γνωστοποιήθηκε απο το διυλιστηριο του Ερυμάνθου υπάρχει βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης.
Θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για την εξέλιξη.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ