Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται  οτι την 23η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13.00 έως 19.00 θα
υπάρξει γενική διακοπή νερού στην πόλη λόγω εκτέλεσης επειγόντων εργασιών για την συντήρηση
του κεντρικού αγωγού που τροφοδοτεί την πόλη απο την δεξαμενή Λαμπετίου και για την αποφυγή
απρόβλεπτων προβλημάτων κατά την διάρκεια των εορτών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ