Ποια είναι τα δικαιολογητικά για σύνδεση Ύδρευσης;

Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της νέας σύνδεσης για την οποία ενδιαφέρεστε. Οι κατηγορίες είναι:

  •     Νέα παροχή ύδρευσης ακινήτου
  •     Νέα παροχή σε υπάρχουσα σύνδεση
  •     Εργοταξιακή παροχή
  •     Υδροδότηση ακινήτου κατασκευασμένου προ του έτους 1955

ΠΡΟΣΟΧΗ: για να συνδέσετε το ακίνητό σας με παροχή Ύδρευσης, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δικαιολογητικών για σύνδεση & με το δίκτυο Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ (εφόσον υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης).

Που μπορώ να εξοφλήσω τους λογαριασμούς μου;

Η ΔΕΥΑΠ στα πλαίσια της διευκόλυνσης των καταναλωτών προσπάθησε τα τελευταία τρία χρόνια να παρέχει διαφορετικούς τρόπους πληρωμής των λογαριασμών της.

Εκτός από τον κλασσικό τρόπο της πληρωμής των λογαριασμών στο ταμείο της Επιχείρησης που λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή (07.30-13.30) στην οδό Γερμανού αριθ. 25, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής είτε στα ταμεία των τραπεζικών υποκαταστημάτων ΕΘΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EUROBANK είτε μέσω λειτουργιών e-banking. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση του αναγραφόμενου κωδικού πληρωμής στον λογαριασμό του καταναλωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση του κωδικού πληρωμής θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτός που αναγράφεται στον τελευταίο εκδοθέντα λογαριασμό. Κάθε νέος λογαριασμός που εκδίδεται ακόμα και για τον ίδιο καταναλωτή, έχει διαφορετικό κωδικό πληρωμής για λόγους ασφαλείας.

Για πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2621033467.

Ποιες κατηγορίες τιμολογίων έχουμε;

Υπάρχουν συνολικά 3 κατηγορίες τιμολογίων νερού:

  1. Οικιακή χρήση
  2. Πολυτέκνων
  3. Πολλαπλών παροχών

Είναι τα προσωπικά μου στοιχεία ασφαλή;

Η ΔΕΥΑΠ δεσμεύεται βάσει του Νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων να μη διαθέτει ή να μη δημοσιοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα των πελατών της.

Χρειάζονται δικαιολογητικά ή κάποια άλλη διαδικασία για να πληρωθεί ο λογαριασμός μου ηλεκτρονικά;

Όχι , δεν χρειάζονται δικαιολογητικά.                                                                                                                           Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική πληρωμή είναι η χρησιμοποίηση του ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                         που αναγράφεται στον λογαριασμό.

Τι συμβαίνει όταν η ένδειξη της καταμέτρησης είναι λανθασμένη;

Αν στον επανέλεγχο επιβεβαιωθεί λανθασμένη ένδειξη, ο αρχικός λογαριασμός ακυρώνεται και επανεκδίδεται νέος.

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού μου;

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού παρέχεται δωρεάν από την ΔΕΥΑΠ. Για ενδεχόμενη χρέωση από πλευράς συνεργαζόμενης Τράπεζας, θα ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Ο λογαριασμός μου έχει λήξει. Μπορώ να τον εξοφλήσω μέσω Internet;

Ναι, μπορείτε να εξοφλήσετε το λογαριασμό μέσω Internet ακόμα και μετά την ημερομηνία λήξης του.

Εκ παραδρομής πλήρωσα το λογαριασμό μου παραπάνω από μία φορά.

Στό ταμείο της ΔΕΥΑΠ το σύστημα δεν επιτρέπει διπλοκαταβολή τού λογαριασμού.                                      Αυτό μπορεί να συμβεί στήν περίπτωση που πληρώσατε μέσω τραπέζης ή μέσω e-banking.                        Τότε το επιπλέον καταβληθέν ποσόν πιστώνεται αυτόματα στόν επόμενο λογαριασμό.                                   Εάν όμως επιθυμείτε, το ποσόν μπορεί να σας επιστραφεί μετρητοίς στο ταμείο της ΔΕΥΑΠ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ