Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκηση του δικτύου ύδρευσης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» Πράξη:  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ