ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
Η ύδρευση της πόλης του Πύργου πραγματοποιείται από το διυλιστήριο που λειτουργεί στην αγροτική περιοχή του Βασιλακίου Αρχαίας Ολυμπίας πλησίον του Ερυμάνθου ποταμού. Ταυτόχρονα αξιοποιείται και το νερό που καταλήγει στις ίδιες δεξαμενές τροφοδοσίας της πόλης στο Λαμπέτι, από τις φυσικές πηγές της Αύρας. Η ανάμειξη αυτών των δύο νερών, διυλισμένου ύδατος από τον Ερύμανθο και φυσικό νερό από την Αύρα, έχει σαν αποτέλεσμα ο Πύργος να υδροδοτείται με ένα από τα καλύτερα από ποιοτικής άποψης νερά της Ελλάδας.
Η αποθήκευση του νερού γίνεται σε δύο μεγάλες δεξαμενές τροφοδοσίας, συνολικής χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων, που έχουν κατασκευαστεί στο Λαμπέτι του Πύργου. Από εκεί ξεκινά το βαρυτικό δίκτυο ύδρευσης με το οποίο εξυπηρετούνται οι καταναλωτές.
Το συνολικό μήκος του δικτύου ύδρευσης ανέρχεται σε άνω των 100 χιλιομέτρων και αποτελείται κυρίως από σωληνώσεις PVC και πολυαιθυλενίου.

Δίκτυο 'Υδρευσης 1

ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Η ύδρευση των κοινοτήτων των πρώην Δημοτικών Ενοτήτων Πύργου, Βώλακα και Ιάρδανου πραγματοποιείται από το διυλιστήριο που λειτουργεί στην αγροτική περιοχή του Βασιλακίου Αρχαίας Ολυμπίας πλησίον του Ερυμάνθου ποταμού. Η ολοκλήρωση του μεγάλου έργου που διασφάλισε επαρκή και ποιοτική ποσότητα ύδατος στα ανωτέρω χωριά έλαβε χώρα τμηματικά μέχρι το 2015.
Η ύδρευση των τοπικών κοινοτήτων της πρώην Δημοτικής Ενότητας Ωλένης λαμβάνει χώρα από γεωτρήσεις και υδρομαστεύσεις, με εξαίρεση την κοινότητα Λατζοϊου που υδρεύεται από τον αγωγό της Αύρας.

Δίκτυο 'Υδρευσης 2

ΚΛΕΙΣΙΜΟ