Διακήρυξη Έργου

Έργο ” ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ”

Πατήστε ΕΔΩ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ