Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται οτι στο πλαίσιο του έργου ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ” θα υπάρξει γενική διακοπή νερού στην πόλη την Τρίτη 11 Μαϊου 2021
από ώρα 8.00 έως 15.00

ΚΛΕΙΣΙΜΟ