Αποκατάσταση βλάβης κεντρικού αγωγού

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη στον κεντρικό αγωγό στην περιοχή “μαρμαρένια βρύση” αποκαταστάθηκε
και η υδροδότηση επανήλθε.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ