Βλάβη Κεντρικού Αγωγού Ύδευσης

Τις πρώτες πρωϊνές ώρες παρουσιάστηκε βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα η
πόλη να στερείται υδροδότησης.
Ηδη οι εργασίες για την επισκευή της βλάβης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ζητούμε την κατανόησή σας.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ