Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 12/7/2021 δύναται οι πολίτες πού ανήκουν στις κατηγορίες
Α.Μ.Ε.Α. και Πολυτέκνων να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Π. οδός Γερμανού 25 ώστε να εξασφαλίσουν μειωμένα τέλη ύδρευσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Α.Μ.Ε.Α.
    Ε1 , Ε9 , πιστοποιητικό ΚΕΠΑ
  2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
    Ε1 , Ε9 , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ΚΛΕΙΣΙΜΟ