Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται οτι στο πλαίσιο του έργου ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ” θα υπάρξει γενική διακοπή ύδρευσης στην πόλη την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το
βράδυ από ώρα 21.00 και για 8 ώρες.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ