Βλάβη κεντρικού αγωγού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού που προέκυψε στην
περιοχή “μαρμαρένια βρύση” η υδροδότηση θα αποκατασταθεί κατά την μεσημβρινή ώρα.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ