Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται οτι στο πλαίσιο εκτελέσεως του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

θα υπάρχει γενική διακοπή ύδρευσης στην πόλη την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

απο ώρα 22.30 και για έξι ώρες.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ