Ανακοίνωση

Κατόπιν ενημερώσεως από τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο, σας γνωρίζουμε ότι λόγω εργασιών
επισκευής του κεντρικού αγωγού υδροδοτήσεως από το διυλιστήριο του Ερυμάνθου ποταμού, θα υπάρξει διακοπή ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Πύργου που υδροδοτούνται από το προαναφερθέν δίκτυο την Παρασκευή 28/1/2022.
Γιά τον χρόνο περατώσεως των εργασιών θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ