Διακοπή Υδροδότησης

Στα πλαίσια εργασιών συντήρησης στο εξωτερικό δίκτυο
ύδρευσης της πόλης του Πύργου θα πραγματοποιηθεί γενική
διακοπή υδροδότησης την ΠΕΜΠΤΗ 7/12/2023 από τις 8.30 π.μ
έως 11.00π.μ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ