Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται οτι στο πλαίσιο του έργου ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ” θα υπάρξει γενική διακοπή ύδρευσης στην πόλη την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου
2021 από ώρα 8.00 έως 16.00

ΚΛΕΙΣΙΜΟ