Διακοπή Υδροδότησης

Παρουσιάστηκε βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό Λαμπετίου πλησίον των δεξαμενών
με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση της πόλεως.

Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ενημερώνουμε οτι έως το μεσημέρι θα έχει αποκατασταθεί πλήρως
η υδροδότηση.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ