Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι στό πλαίσιο του έργου ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ” θα υπάρξει γενική διακοπή νερού στην πόλη την Τρίτη 30 Μαρτίου
2021 από ώρα 8.00 έως 16.00

ΚΛΕΙΣΙΜΟ