Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. Στην 30η Τακτική Γενική Συνέλευση Της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π ακολουθώντας με ρεαλισμό τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και στοχεύοντας
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς όφελος των δημοτών της, συμμετείχε στην 30η τακτική γενική συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α στην Λάρισα.

Την Δ.Ε.Υ.Α.Π. εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Καραστέργιος και ο τεχνικός προϊστάμενος
κ. Ιωάννης Βέντρας.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. Στην 30η Τακτική Γενική Συνέλευση Της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1
Ι. Βέντρας,Π. Δραγκόλας, Γ. Καραστέργιος
Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. Στην 30η Τακτική Γενική Συνέλευση Της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2
Γ. Μαρινάκης, Γ. Καραστέργιος
ΚΛΕΙΣΙΜΟ