Εναρξη β΄ Φάσης του Εργου Εκσυγχρονισμού του Δικτύου Υδρευσης

Εναρξη β΄ Φάσης του Εργου Εκσυγχρονισμού του Δικτύου Υδρευσης 1
Συνάντηση για υπογραφή έργου ΔΕΥΑΠ

Υπεγράφη η σύμβαση για την έναρξη του έργου από την πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Αλικάκη-Τζανέτου, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία ζωνών και τον αυτόματο έλεγχο του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Πύργου.

Εναρξη β΄ Φάσης του Εργου Εκσυγχρονισμού του Δικτύου Υδρευσης 2
Υπογραφή σύμβασης έργου
ΚΛΕΙΣΙΜΟ