Ανακοίνωση για Πολύτεκνους

Παρακαλούνται οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης πολυτέκνων
να προσκομίσουν στην Επιχείρηση έως 19/11/2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2020.
2. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.
3. Βεβαίωση σπουδών των τέκνων που είναι άνω των 18 ετών.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στην Επιχείρηση κάθε έτος
με ευθύνη των καταναλωτών και ένα μήνα το αργότερο μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να παραμένει σε ισχύ το τιμολόγιο στο οποίο έχουν ενταχθεί διαφορετικά
θα επιστρέφουν στο κανονικό τιμολόγιο χωρίς καμμία άλλη ειδοποίηση.

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ