Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε οτι αποκαταστάθη η υδροδότηση κατόπιν καθυστερήσεως λόγω υπαιτιότητας

του εργολάβου του έργου της προαναφερθείσας ανακοίνωσης.

Συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ