Ανακοίνωση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου

Επανερχόμεθα για την ενημέρωσή σας σχετικά με την βλάβη του δικτύου ύδρευσης Ερυμάνθου με την ανακοίνωση που
εξέδωσε ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος.
Πατήστε στο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ