Βλάβη Αγωγού Ύδρευσης

Λόγω βλάβης αγωγού πού προκλήθηκε στις 2.45 από τον εργολάβο τού έργου της αναπλάσεως
περιοχής πλ. Καζάζη σας ενημερώνουμε οτι θα υπάρξει 3ωρη διακοπή ύδροδότησης στην
πόλη.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ