Εναρξη β΄ Φάσης του Εργου Εκσυγχρονισμού του Δικτύου Υδρευσης

Υπεγράφη η σύμβαση για την έναρξη του έργου από την πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Αλικάκη-Τζανέτου, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία ζωνών και τον αυτόματο έλεγχο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκηση του δικτύου ύδρευσης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» Πράξη:  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ