Διακήρυξη Διαγωνισμού: “Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ψηφιακών Υδοομετρητών στα Δίκτυα Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πύργου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού: “Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ψηφιακών Υδοομετρητών στα Δίκτυα Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πύργου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού: “Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ψηφιακών Υδοομετρητών στα Δίκτυα Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πύργου”

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ