Σημεία εξόφλησης Λογαριασμών

Μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας ή να πληρώνετε έναντι, στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην οδό Γερμανού αρ. 25 στον Πύργο χωρίς επιβάρυνση ή στα ταμεία των καταστημάτων
των τραπεζών EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ σε όλη την Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στα καταστήματα των τραπεζών δεν μπορείτε να εξοφλείτε δόσεις διακανονισμών πού
πιθανόν να έχετε.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ