Σημεία εξόφλησης Λογαριασμών

Μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας ή να πληρώνετε έναντι, στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην οδό Γερμανού αρ. 25 στον Πύργο χωρίς επιβάρυνση ή στα ταμεία των καταστημάτων
των τραπεζών EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ σε όλη την Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στα καταστήματα των τραπεζών μπορείτε να εξοφλείτε δόσεις διακανονισμών πού
πιθανόν να έχετε, μόνο εφόσον έχετε το απαραίτητο παραστατικό με ξεχωριστούς κωδικούς πληρωμής

ΚΛΕΙΣΙΜΟ